Αποφράξεις

Υπηρεσίες Αποφράξεων

Προσφέρουμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για αποφράξεις. Μπορούμε να βρούμε και να διορθώσουμε τη διαρροή χωρίς να σπάσει κανένα σκυρόδεμα. Επίσης επισκευάζουμε σωλήνες χωρίς να σκάβουμε το έδαφος ή τους τοίχους.

  • Βουλομένων Κυριζίων
  • Βουλομένων WC
  • Aποχετεύσεις κουζίνας
  • E.T.C.

αποτελεσματικά γρήγορα και καθαρά !

Επικοινωνήστε μαζί μας και λύστε το πρόβλημα